• ბიდიო ჰორაიზონს 2018 - #2 (ENG)
სტატია:

ბიდიო ჰორაიზონს 2018 - #2

03 მაისი 2018

პუბლიკაციის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე.

კვარტალური პუბლიკაცია იმის შესახებ თუ როგორ იცვლება და რა მიმართულებით ვითარდება  M&A ბაზარი.