• მონაცემთა დაცვის რეალური ღირებულება (ENG)
საინფორმაციო ბიულეტენი:

მონაცემთა დაცვის რეალური ღირებულება

20 თებერვალი 2018

წარმოგიდგენთ ბიდიოს მიერ მომზადებულ ახალ პუბლიკაციას, რომელშიც საუბარია მონაცემთა დაცვის სწორად შერჩეულ პროგრამებსა და მათ მნიშვნელობაზე კომპანიებისთვის.

ბევრ კომპანიას ჯერ-კიდევ სრულად არ აქვს შეფასებული კიბერ-რისკები და მათი გავლენა ბიზნესზე. მართალია, ახლა ორგანიზაციების დირექტორთა საბჭოს წევრების 79% უფრო მეტად არის ჩართული კიბერუსაფრთხოების საკითხებში ვიდრე ეს 1 წლის წინ იყო, მაგრამ ამის მიუხედევად დირექტორების 23% არ ფლობს ინფორმაციას იმის შესახებ, აქვთ თუ არა მათ კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ ინციდენტებზე რეაგირების კონკრეტული გეგმა.

პუბლიკაციის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე.