• რეპორტინგის ახალი, გლობალური სტანდარტი (ENG)
რეპორტები:

საგადასახადო გამჭვირვალობა - რეპორტინგის ახალი, გლობალური სტანდარტი

04 აპრილი 2018

რეპორტის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ  ბიდიო გლობალის  ვებგვერდზე.

ჩამოტვირთვა