• საგადასახადო სიახლეები - 1/2018 (ENG)
საინფორმაციო ბიულეტენი:

საგადასახადო სიახლეები - 1/2018

12 მარტი 2018

ბიულეტენის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე

ჩამოტვირთვა