• საერთაშორისო საგადასახადო სერვისები (ENG)
ბროშურა:

საერთაშორისო საგადასახადო სერვისები

16 თებერვალი 2018

გლობალური ბიზნესის წარმოება ბევრ შესაძლებლობას ქმნის თქვენი კომპანიისთვის, თუმცა ის ასევე წარმოადგენს დიდ გამოწვევას.

მასალის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე.

ჩამოტვირთვა