• სამთო მრეწველობის მომავალი: გლობალური პროგნოზი (ENG)
რეპორტები:

სამთო მრეწველობის მომავალი: გლობალური პროგნოზი

05 თებერვალი 2018

მასალა მომზადებულია ბიდიო გლობალის მიერ

იმ სამთომომპოვებელ კომპანიებს, რომლებმაც ტექნოლოგია ჩართეს მათ საქმიანობაში შემოსავლები გაეზარდათ, მაშინ როცა კომპანიებმა, რომლებიც არ სარგებლობენ ტექნოლოგიებით, წარუმატებლობა იწვნიეს.