• სიახლეები არარეზიდენტებისთვის - # 36 (ENG)
საინფორმაციო ბიულეტენი:

სიახლეები არარეზიდენტებისთვის - # 36

23 იანვარი 2018

საინფორმაციო ბიულეტენი მოიცავს იმ პრობლემების მოკლე მიმოხილვას, რომელიც შეეხებათ არარეზიდენტებს გადასახადებისა და სოციალური უზრუნველყოფის ჭრილში.

ბიულეტენის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე.

ჩამოტვირთვა