• სიახლეები არარეზიდენტებისთვის - # 39 (ENG)
საინფორმაციო ბიულეტენი:

სიახლეები არარეზიდენტებისთვის - # 39

23 აპრილი 2018

ბიულეტენის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე.

ჩამოტვირთვა