• ღირებულებათა ჯაჭვის შექმნა (ENG)
ბროშურა:

ღირებულებათა ჯაჭვის შექმნა

16 თებერვალი 2018

ბიულეტენის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე.

ჩამოტვირთვა