ბიზნეს კონსულტაციები

როგორც ბუღალტრული აღრიცხვისა და კონსალტინგის ერთ-ერთი მსხვილი ქსელი მსოფლიოში, ბიდიო ეხმარება კლიენტების ფართო სპექტრს, რომელსაც აქვს განსხვავებული საჭიროება.

ჩვენ გვყავს მულტიდისციპლინური გუნდი, რაც საშუალებას გვაძლევს ყოველთვის მივიღოთ სწორი და ინოვაციური გადაწყვეტილება იმისდა მიუხედავად, თუ რა გამოწვევის წინაშე ვდგავართ.

ბიდიოს სხვა მომსახურება