• შეფასება

შეფასება

ბიდიო ფართო სპექტრის საშემფასებლო მომსახურებას უწევს კლიენტებს მთელი რიგი დანიშნულებისთვის, მათ შორის ქონების შეფასებას სხვადასხვა მიზნებისთვის, შეძენასა და ტრანზაქციებთან დაკავშირებულ შეფასებებს, შესასყიდი ფასის განაწილებასა და სხვა.

ჩვენ დაგეხმარებით თქვენი ბიზნესის სწორი ღირებულების განსაზღვრაში, რაც საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ ზუსტი და მყარი გადაწყვეტილებები.

ბიდიო არის საუკეთესო არჩევანი თუ გჭირდებათ:
  • ქონების შეფასება IFRS-ის მიზნებისთვის
  • შესყიდვის ფასის განაწილება
  • ბიზნესის შეფასება
  • ქონების შეფასება სხვა მიზნებისთვის