• სასამართლო დავები და არბიტრაჟი

სასამართლო დავები და არბიტრაჟი

ჩვენი სპეციალიზებული გუნდი ფარავს სამოქალაქო სასამართლო პროცესების ფართო სპექტრს. სასამართლო პროცესების მართვისას ჩვენ უპირატესად ვიცავთ კლიენტის კომერციულ ინტერესებს და ვმოქმედებთ იურიდიული, კომერციული და რეპუტაციასთან დაკავშირებული რისკების გათვალისწინებით.

ბიდიოს სიღრმისეული თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება საშუალებას გვაძლევს კლიენტის სახელით ეფექტურად ვმართოთ არსებითი და თითქმის შეუმჩნეველი ნიუანსები დავებთან დაკავშირებით.