გიორგი

გიორგი გიგოლაშვილი

მონაცემთა ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

+ 995 595 301 006