დავით

დავით გელაშვილი

პარტნიორი, ბიდიო ლეგალის ხელმძღვანელი

+995 32 254 58 45

vCard