• სტატისტიკა

საქართველო

შემოსავალი

2017 2016 2015 2014
GEL 12.4 მლნ   GEL 9.8 მლნ   GEL 7 მლნ   GEL 5.4 მლნ
       

თანამშრომლები


2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ბიდიოში 190 ადამიანია დასაქმებული:

• 11 პარტნიორი
• 144 პროფესიული კადრი 
• 35 ადმინისტრაციული კადრი
 
ეროვნული რეიტინგი

წელი პოზიცია
 2016      3
 2015      4
 2014      4
 2013      3
 
 
 
 
 
 

სერვისები*

მიმართულებები მთლიანი შემოსავლის %
აუდიტი და დაკავშირებული სერვისები       22
ბიზნეს სერვისები და აუთსორსინგი       22
გადასახადები       13
კონსალტინგი       43
     
*ტატისტიკა წარმოდგენილია 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით