• ბიდიოს მე-2 კვარტლის ანგარიში კიბერსაფრთხეების შესახებ (ENG)

    ძირითადი ფოკუსი: ბოლო პერიოდში მომხდარი კიბერ-შემთხვევები ჯანდაცვის სფეროში

რეპორტები:

ბიდიოს მე-2 კვარტლის ანგარიში კიბერსაფრთხეების შესახებ

06 აგვისტო 2018

მასალის ორიგინალი ვერსია მომზადებულია ბიდიო გლობალის მიერ.

ბიდიოს მიერ მომზადებული ანგარიში კიბერსაფრთხეების შესახებ, რომელიც მოიცავს როგორც ბოლო პერიოდში მსოფლიოში არსებული ინციდენტების განხილვას, ასევე ინფორმაციას სამომავლო საფრთხეების შესახებ. ამ ანგარიშში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ჯანდაცვის სფეროს. 

ჩამოტვირთვა