• ბიზნეს რისკების გლობალური სურათი 2018 (ENG)
რეპორტები:

ბიზნეს რისკების გლობალური სურათი 2018

17 მაისი 2018

პუბლიკაციის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო დიდი ბრიტანეთის ვებგვერდზე.