საინფორმაციო ბიულეტენი:

კიბერუსაფრთხოების მოთხოვნები კომერციული ბანკებისთვის

23 აპრილი 2019

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 22 მარტის №56/04 ბრძანების თანახმად, 1 აპრილიდან ძალაში შევიდა „კომერციული ბანკების კიბერუსაფრთხოების მართვის ჩარჩო “.

რა უძღოდა წინ აღნიშნულ ბრძანებას, რას მოიცავს კიბერუსაფრთხოების მართვის ჩარჩო და რა ვალდებულება ეკისრება კომერციული ბანკების მენეჯმენტს? 

ჩამოტვირთეთ ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენი და გაიგეთ მეტი თემის შესახებ.

კიბერუსაფრთხოების მოთხოვნები კომერციული ბანკებისთვის