• მსოფლიო საგადასახადო სიახლეები - #49 (ENG)
საინფორმაციო ბიულეტენი:

მსოფლიო საგადასახადო სიახლეები - #49

20 ნოემბერი 2018

მასალის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე.

ბიულეტენი აჯამებს მიმდინარე საგადასახადო სიახლეებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში.

ჩამოტვირთვა