• რეპორტინგის გლობალურ სტანდარტთან დაკავშირებული ინიციატივები კომპანიებისთვის (ENG)
რეპორტები:

რეპორტინგის გლობალურ სტანდარტთან დაკავშირებული ინიციატივები კომპანიებისა და ორგანიზაციებისთვის

24 იანვარი 2019

მასალის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია ნახეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე

ჩამოტვირთვა