• საკანონმდებლო მაცნე / იანვარი 2019 No.1
საინფორმაციო ბიულეტენი:

საკანონმდებლო მაცნე / იანვარი 2019 No.1

23 იანვარი 2019

პუბლიკაციაში მოცემულია ქვეყანაში ბოლო დროს განვითარებული მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო და საგადასახადო სიახლეები და ცვლილებები, რომელზეც ყურადღება უნდა გაამახვილოს ბიზნესმა. გთხოვთ, მიმართოთ ბიდიოს პუბლიკაციაში მოცემული საკითხების კონკრეტული სიტუაციებისთვის განსახილველად.

GEO / ENG