• საგადასახადო გამჭვირვალობა - რეპორტინგის ახალი სტანდარტი (ENG)
რეპორტები:

საგადასახადო გამჭვირვალობა - რეპორტინგის ახალი გლობალური სტანდარტი

31 მაისი 2018

ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე.

ჩამოტვირთვა